Stalo se Vám někdy, že jste nevěděli co se svým osobním či pracovním životem? Stalo se Vám, že jste nevěděli kudy dál? Stalo se Vám, že jste sice věděli kudy dál, ale nevěděli jak? Stalo se Vám, že jste viděli více možných cest a nedokázali se rozhodnout?

Pak právě pro Vás může být koučink tím nejvhodnějším řešením.

Chcete najít životní naplnění a rovnováhu?
Chcete zlepšit své vztahy v rodině, na pracovišti či v týmu?
Chcete najít motivaci a zlepšit svou výkonnost?
Chcete se umět správně rozhodnout?

Naučte se užívat si život. Podívejte se světu do očí.

Díky svému vysokému transformačnímu potenciálu může koučování přinést poměrně rychlé změny do života i byznysu.

Služby

Co pro Vás mohu udělat

Koučink

Koučink

Koučink (neboli koučování) je metoda, jež Vám pomůže projít změnou, využít plně svůj potenciál a dosáhnout viditelných výsledků. Pomáhá Vám identifikovat priority a cíle a podniknout potřebné změny, které vedou k dosažení těchto cílů.
Koučování je velmi efektivní metoda dosahování cílů, jak pro jednotlivce a manažery, tak i pro skupiny, pracovní týmy a párové-vztahové dvojice.

Více informací

Mentoring

Mentoring

Letité zkušenosti z mé manažerské a koučovací praxe i mnoha dalších rozvojových kurzů a školení absolvovaných za posledních 16 let, mi jasně ukazují, že jsou zkušenosti, které jsou velmi důležité pro další rozvoj, ale současně jsou i snadněji přenositelné, než jen letitým a nákladným sebevzděláváním.

Více informací

Osobnostní typologie

Osobnostní typologie

Poznejte druhé i sami sebe, obvyklé chování a reakce v určitých situacích i způsob uvažování. Každé i ty nejtěžší trezorové dveře jdou otevřít, když znáte správný přístupový kód. Rozpoznejte pozitivní a negativní vzory chování, naučte se s nimi pracovat u sebe i druhých a získejte tak výhodu v komunikaci s vašimi partnery doma i v byznysu.

Více informací

Přednášky pro školy

Přednášky pro školy

V rámci našich projektů pro školy se snažíme maximálně vycházet vstříc konkrétní požadavkům jednotlivých škol a to zejména s ohledem na jejich potřeby a soulad s jejich Školním vzdělávacím plánem. To vše tak, abychom byli pedagogům především přínosnými pomocníky a žákům a studentům respektujícími partnery. Právě respekt k individuálním potřebám škol i studentů je to, na čem nám nejvíce záleží.

Více informací

 • aeg-ht
 • zs-velke-popovice
 • kashioka
 • tatramat
 • kvantum-energy
 • stiebel eltron
 • oaslany
 • hodan
 • fortuna-reality
 • stoneprint
 • hearth-net
 • mycompanion
 • pod-stolem
 • travelone
 • centrum-ucetnictvi
 • prague-events-calendar
 • friendfeed

  Mgr. Jan Páv

  Jsem profesionální certifikovaný kouč s mnohaletou zkušeností v oblasti technik osobního rozvoje. Působím jako mentor pro začínající i praktikující kouče a jako konzultant v oblasti personálního poradentství.

  Nyní se coby lektor zabývám především školskými vzdělávacími programy v oblasti mediální komunikace, finanční gramotnosti a prevence šikany včetně návrhů preventivních programů. Dále se věnuji koučinku v rámci volby povolání a dalšího studia na SŠ a VŠ.

   

  O mněProč koučujiKvalifikaceOsvědčení

  Přes 15 let jsem pracoval ve státní i korporátní sféře na vedoucích pozicích, kde jsem se denně setkával s otázkou vhodného způsobu vedení zaměstnanců, jejich motivace, vzájemné i firemní komunikace, podpory výkonnostního i osobního růstu. A jako manažer jsem u svých kolegů nezřídka řešil i problémy spíše osobní povahy. Dlouhodobě se zajímám o psychologii, terapeutické metody a techniky osobního rozvoje, přičemž mnohé z nich praktikuji mnoho let.

  Je to již hodně dávno, co jsem se ještě jako zaměstnanec setkal s koučinkem, coby motivačním nástrojem. Od té doby jasně vidím, že jednou z hlavních příčin nízké motivace pracovníků, efektivity práce, nefunkční komunikace (týmů), špatných vztahů i atmosféry na pracovišti je nízká úroveň zpětné vazby či její úplná absence. S tím souvisí i nízká schopnost rozpoznávat talenty a příležitosti. Cyklické raporty a vyplňování zdánlivě „anonymních“ HR dotazníků poskytují spoustu dat, ale jejich skutečná vypovídací hodnota je relativně slabá.  Koučovací přístup se dá uplatnit v každém stupni firemního řízení a komunikace, stejně jako v běžných mezilidských vztazích doma, ale také v přístupu nás k sobě samým - jako tzv. sebekoučink.

  • Univerzitní magisterské vzdělání se zaměřením na sociologii a média
  • Životní a manažerský koučink, vztahový koučink a týmový koučink – vše akreditováno MŠMT ČR + IFK
  • Terapeut Techniky emoční svobody – EFT
  • Aplikuji techniky Neuro lingvistického programování - NLP
  • Aplikuji techniky osobnostní typologie MBTI
  • Aplikuji dalších techniky osobního rozvoje
  • Držitel mistrovského a učitelského stupně Reiky
  • Odborný poradce techniky Autopatie
  • Při své práci se řídím Etickým kodexem ICF.
  Osvedceni 001
  Osvedceni 003
  Osvedceni 004
  Osvedceni 002
  Osvedceni 005
  Osvedceni 006

  Reference

  Co o mně říkají

  Ceny

  FirmyJednotlivci

  Manažerský koučink, týmový koučink

  Koučování je proces. Absolvováním sady 8-10 koučovacích setkání, dochází k pozitivním změnám v dané oblasti, stejně jako v oblastech příbuzných, kdy nastává tzv. generalizační efekt. Ale i absolvování jednoho koučovacího sezení na konkrétní téma je klienty hodnoceno jako velmi přínosné a dokáže Vás nastartovat a nasměrovat na Vaši správnou cestu.

  Koučink životní rovnováhy, Vztahový koučink

  Standardní postup je 8-10 koučovacích sezení realizovaných v průběhu 2-3 měsíců. Nastalé změny po procesu koučování, jsou klienty hodnoceny jako rychlé, jasné a trvalé.

  Přesná cena se vždy odvíjí od konkrétních požadavků klienta, pozice koučovaného a celkového rozsahu naší spolupráce. Jedno koučovací sezení trvá 50 minut. První seznamovací setkání s klientem, kde společně stanovíme cíl, je zdarma.

  SPRÁVNOU CESTOU s.r.o.

  Centrum koučinku a osobního rozvoje

  Kancelář společnosti
  Stankovského 377/38
  250 88 Čelákovice
  Mgr. Jan Páv
  (+420) 776 084 877
  jan.pav@koucink-spravnoucestou.cz

  Kontakt